Windows Embedded 8 Standard
- přehled verzí

Windows Embedded Standard


Systém Windows Embedded 8 zkracuje cyklus vývoje a pomáhá výrobcům zařízení vytvářet jedinečné výrobky špičkové kvality, které jsou atraktivní pro zákazníky a umožňují odlišit se od konkurence. Obsahují obchodní řešení optimalizovaná pro inteligentní systémy umožňující přetvářet data v trvalou konkurenční výhodu.

Vytváření specializovaných zařízení


Výrobci mohou díky nejnovějším inovacím od společnosti Microsoft vytvářet atraktivnější a přirozenější uživatelská prostředí, která odlišují jejich zařízení od konkurence. K jedinečnosti těchto zařízení dále přispívá i možnost zahrnutí údajů výrobce do operačního systému.

Specializovaná zařízení se spolehlivými technologiemi


Systém Windows Embedded 8 využívá nejmodernější technologie zabezpečení ze systému Windows 8 a pomáhá tak chránit citlivé obchodní informace zákazníků ve specializovaných zařízeních. Systém Windows Embedded 8 přináší výrobcům jistotu vysoké spolehlivosti zařízení.

Rozšíření dosahu funkcí business intelligence


Se systémem Windows Embedded 8 mají výrobci jistotu, že jejich zařízení jsou optimalizována pro inteligentní systémy. Společnost Microsoft podporuje podnikovou správu identit a přístupu. Specializovaná zařízení lze efektivně spravovat spolu s počítači se systémem Windows a připojovat k platformám Windows Azure a Windows Server, což pomáhá zákazníkům přetvářet data v jedinečnou konkurenční výhodu.


Přehled Windows Embedded 8 verzí

Porovnání verzí Windows Embedded